Rhino 5 ve Bongo 3D ile Animasyon Video Eğitim Seti

"Rhino 5 ve Bongo 3D ile Animasyon"  video eğitim seti, Rhinoceros 5 ve Bongo 3D eklentisi ile,

animasyon-canlandırma tekniklerini içermektedir. "Rhinoceros 5 ile Mimari Modelleme" adlı

kitabımızın ve aynı isimli video eğitim setimizin “tamamlayıcısı” olarak düşünülmüştür.

Eğitim, programı hiç bilmeyenlerden uzmanlara kadar herkese hitap eden bir anlatıma sahiptir.

Kendi kendine öğrenim sürecine uygundur.

Set içinde bulunan videoların büyük çoğunluğu çeşitli eğitimlerdeki ders akışı sırasındadır.

Bazı yerlerdeki aynı konunun tekrarı görünen videolarda konuya bakış açısında,

o anki sınıf anlatımına göre ilerlenen nüans farklarını vurgulamak içindir.

Çok çeşitli mesleklerin katılımda olduğu eğitimlerimizde, aynı komutların çok farklı anlatımları

söz konusu olabiliyor. 5 bölümden oluşan sette, toplam 19 video bulunmaktadır.

Video Örnekleri için:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTnnX63ZrABj5h3q-miYBdGm4_dbqODJg

Toplam eğitim süresi 3 saat 15 dakikadır.

Sırasıyla:

Giriş-Temel Dönüşümler: 5 video

Hiyerarşi ve Inverse Kinematik: 4 video

Sun-View Constraint: 2 video

Morf Animasyon: 4 video

Uygulamalar: 4 video

Rhinoceros 3D eğitimi,tasarım danışmanlığı kitap, video eğitim seti ile ilgili soru ve önerileriniz gibi

konularda www.rhinoakademi.com adresinden ilgili kişilere ulaşabileceğiniz gibi 0 535 407 32 51 ya da