Türkiye de 2010 tarihinde ilk defa başlattığımız

Parametrik Tasarımı eğitimlerinin ürünlerinden biri olan

"Grasshopper 3D ile Parametrik Tasarım" Kitabımız çıkmıştır. 

Kapak:

Önsöz:

“Grasshopper 3D ile Parametrik Tasarım” kitabı 34 bölümden
oluşmaktadır. Kitabın ilk iki bölümünde konunun teorik alt yapısı
anlatılmaktadır.
3 ve 4. Bölümler eğriler ve yüzeyler hakkında genel bir bilgi vermekle
birlikte arayüz kullanımına dair bilgileri de içermektedir. 29. bölüme
kadar bu anlatılanların başka başlıklarla birleşerek uygulamaları söz
konusudur. Bu bölümlerde anlatılanlar da her ne kadar bir mantık
sırası varsa da tek tek ele alınabilir. Çünkü Grasshopper 3D içinde bir
konu başlığını diğerlerinden ayrı olarak ele almak imkansız gibidir.
Dalga yüzey bunun bir örneğidir. Bu bölümde aslında dönüşümler
anlatılmak istenirken ister istemez, Series, Surface vb. bileşenler ve
bunların bulunduğu menü başlıklarına göz atmak gerekir.
29. bölüm ve sonrasında ise Weavebird eklentisi ile Grasshopper 3D
nin birlikte kullanımı söz konusudur. Grasshopper 3D de kullanılan
anlatım tekniği için söylenenler burada da geçerli olmakla birlikte
menü sayısının azlığı menülere göre anlatıma bizi yaklaştırmıştır.
34. bölümde Galapagos bileşeni üzerinde durulmuştur.
Kitap “Grasshopper 3D ile Parametrik Modelleme” video eğitim
setinin konu olarak tamamlayanı iken; “Rhinoceros 6 ile Modelleme”
kitabı ve “Vray ile Görselleştirme” kitaplarının bütünleşiğidir.
Tek başına kendi içinde yeterli bir anlatıma sahipken; tamamlayanı
ve/veya bütünleşiği ile birlikte kullanımı elbette daha verimli
olacaktır.
Kullanıcının kitaptan en iyi verimi almasını dileriz...
Cem Dönmez
5B-RhinoAkademi

İçindekiler:

01. Temel Yaklaşım 1.......................................4
02. Temel Yaklaşım 2.....................................29
03. Grasshopper 3D Giriş ve Eğriler...............57
04. Yüzeyler..................................................122
05. BiArc Eğrisi ve Ying Yang.......................154
06. Dalga Biçimli Yüzey................................162
07. Dönel Dönüşümlerde Frame Kullanımı..164
08. Çekicilik Kavramı...................................170
09. Image Mapper........................................179
10. Voronoi Giriş..........................................186
11. Voronoi 3D.............................................195
12. Delaunay Mesh......................................201
13. Cluster....................................................207
14. List.........................................................212
15. Tree.......................................................220
16. Dijital Fabrikasyon.................................227
17. Yüzey Uygulaması-Rail Revolve...........235
18. Yüzey Uygulaması-Sweep 1 Rail......... .251
19. Yüzey Uygulaması-Revolution...............258
20. Yüzey Uygulaması-Sweep 2 Rail...........264
21. Yüzey Uygulaması-Pipe.........................274
22. Yüzeylerde Analiz...................... ...........284
23. Yüzey Analizi-MD Slider.........................294
24. Field Bileşenleri-1..................................301
25. Field Bileşenleri-2..................................311
26. Field Bileşenleri-3..................................331
27. Metaball.................................................354
28. Mesh Üçgenleme...................................366
29. WeaveBird-Define.................................381
30. Wb Mesh Plane.....................................422
31. Wb Subdivision......................................431
32. Wb Panelleme.......................................459
33. Wb Panelleme-Alternatif........................472
34.Galapagos..............................................493

Örnek Sayfalar:

1 Yorum Yazıldı.

  1. mehmet şirin sain 31 Ağustos 2018 19:07

    kitabı nerden temin edebilirim

Yorum yazın

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder

2016 © rhinoakademi.com. Tüm haklarımız saklıdır.