Rhinoceros Eğitimi

Rhinoceros programı geniş bir kullanım alanına sahip NURBS yüzey modelleme aracıdır. Özellikle Endüstri Ürünleri Tasarımı, Gemi Tasarımı, Takı Tasarımı, Ayakkabı Tasarımı, Prototip uygulamaları gibi alanlarda öne çıkmaktadır. NURBS altyapısı organik ve kaliteli yüzeylerin inşası mümkündür. İnşa edilen yüzeylerin foto-gerçekçi sunumu, animasyonu ve teknik çizim sunumu hazırlanabilir. Başka bir programdan alınan mesh yüzeyler Rhino içerisinde kullanılabilir.  Rhino ile oluşturduğunuz yüzeyleri analiz edebilirsiniz, dönüştürebilirsiniz.Kısaca Rhino 3d bir modelleme programından beklenen bir çok ihtiyaca cevap veren, öğrenmesi kolay, kullanması zevkli bir programdır. Özellikle mesleklere göre özelleşmiş eklentileri ile oldukça uzman kullanımlara sahip olabilir.

Rhinoceros Temel Eğitim

Rhino Akademi, Rhino eğitimlerini genel, uzman, özel ve kurumsal olarak vermektedir. Rhinoceros 5 genel eğitimi, Rhino ile modelleme, NURBS modellemenin mantığı ve program içerisinde bulunan bütün araçların genel anlatımını içeren bir eğitim programıdır.

Rhinoceros temel eğitimlerinde anlatım Rhinoceros 5 ile Modelleme kitabından işlenecektir.  Bu eğitim alternatifinde gruplar minimum 10 kişiden oluşmaktadır. Kişisel başvurularda grubun tamamlanması beklenir.

Rhinoceros Özel Eğitim

Rhinoceros özel eğitimler tamamen kişinin isteklerine uygun olarak (saat, zaman, yer gibi ) müfredatın belirlendiği grubun hızına göre ilerlemek zorunda kalınmadığı eğitimlerdir. Bu eğitim tek başına alınabileceği gibi en fazla 3 kişilik gruplar da oluşturulabilir. Bu eğitimden amaç kişilerin az zamanda çok yol alabilmesini sağlamak, ihtiyaçlarına yönelik özel bilgi donanımını sağlamak olarak özetlenebilir.

Rhinoceros Kurumsal Eğitim

Rhinoceros kurumsal eğitimi Rhino 3d kullanan ya da kullanmayı düşünen kurumların  elemanlarına mesleki Rhino 3d çözümleri sunar. Ders kurumun kendisinde verilebileceği gibi Rhino Akademi’nin tespit edebileceği mekanlarda da verilebilir.

Sizi Arayalım

Rhino 3D ve eklentilerinin kullanıldığı "amaç odaklı" eğitimlerdir...

Bu eğitimler "taleb edenin isteğine" bağlı olarak düzenlenmektedir...

İstenen amaca "en kısa yol"dan ulaştıracak, süre ve yeterlilik belirlenerek,

buna uygun bir program hazırlanır... Bu amaçlar, genel olarak,

* Hedef bir proje

* Yurtdışı okullarına başvuru için gerekli portfolyo hazırlanması

* Okullara başvuru için gerekli yeterlilik

* Özel bir meslek türüne uygun yeterlilik (ayakkabı, takı, gemi vb.)

Özel ders lerde proje yapılmamaktadır... Taleb edilen "amaç" için gerekli temel verilmektedir... 

Bu eğitimlerde özellikle "mesleklerin özelleşmesi"ne bağlı olarak, "özelleşen program"

ve bunun istenen amaç etrafında "bütünleşik-integral" olması eğitimi diğerlerinden ayırmaktadır.

Mesleklerin özelleşmesi bakımından; örneğin, "ayakabı" amacını güden bir özel eğitim; 

"-Temel modelleme için Rhino 3D, 

 -Organik formlar için TSpline, 

 -Mesleki kolaylıklar sağlaması bakımından RhinoShoe, 

 - Ve açılım almada kolaylıklar için RhinoNest " eklentilerini gerektirmektedir...

Ya da "cephe" amacını güden bir özel eğitimde gerekli olan

Rhino3D, Grasshopper, (belki panelling tools, RhinoNest vb...) eklentilerinin birbirini bütünleyecek şekilde kullanılması için;

"-Gerekli temel Rhino3D komutları,

 -Programlar arası alışverişin gerekliliği olan Lofting ve Fairing-Yüzey örme ve düzgünleştirme süreçleri,

 -Elde edilen free-serbest yüzey üzerinde serme-sarma işlemlerinin nasıl yapılacağı" anlatılmaktadır.

Ücretlendirme talebe göre değişiklik göstermekle birlikte, genel olarak:

5-15 saat arası saati 250 TL,

15-25 saat arası saati 200 TL,

ve 25-35 saat arası saati 150 TL dir.

Katılımda çokluk, firma talebi gibi daha özel durumlar ve

bu durumlarda yapılabilecekler için ayrıca iletişime geçilebilir...

Yaklaşımın altyapısı için:

https://www.facebook.com/notes/rhino-akademi/end%C3%BCstri-%C3%BCr%C3%BCnleri-geometrisi/337276979942483

https://www.facebook.com/notes/rhino-akademi/organik-tasar%C4%B1m-y%C3%B6netimi-yakla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1-cem-d%C3%B6nmez-2012/337259356610912

https://www.facebook.com/notes/rhino-akademi/bilgisayar-destekli-kar%C5%9F%C4%B1lamalar-temelli-yarat%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k-e%C4%9Fitimi-affordance-based-co/337254759944705

Bu eğitimden çeşitli kesitler için: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTnnX63ZrABgP_YI5W19gABk5Xu45sL6d

https://www.youtube.com/channel/UChN7K7kn0BRXt2zlfkDIJvA

Bu eğitimin özellikle talep edilmesi bakımından ayrılmış bir uygulaması olan "Yat ve Gemi Tasarımı Özel Eğitimleri" için:

http://www.rhinoakademi.com/yat-ve-gemi-tasarimi-ozel-egitim/icerik/178

"Rises the day a revolt"

Our Integral Architecture Program-IAP courses have started in the end of 2015. 

Prior to that, the training given in separate titles as 

-Architectural Modeling with Rhino3D, (15 hours)

-Parametric Modeling with Grasshopper (15 hours)                                                                                   

-Visualization with Vray for Rhino3D was added to the animation with Bongo 3D (6 hours)

and then collected in "single line" called IAPC. (36 Hours)

The courses, which started in 2009 as separate titles,

were collected on a "single line" called IAPC at the end of 2015. 

Thus, in a single program, 2D and 3D can be modeled 

*without entering into data exchange with any other program 

*and without any loss of this data exchange, 

*transforming it into parametric or already parametrically starting, 

*fabrication, 

*visualization and animation outputs; 

The necessary information can be organized in a single program interface at all stages 

-to bring an architectural project

from a point to the reality.

This course  is intented for students and practitioners in the architectural industry. 

IAPC is a comprehensive education of modelling, analysing, parametric modelling.

Apart from that, it has tools for

-outputting technical drawings (with rhino 3D and Grasshopper 3D) ,

-rendered images (with Rhino 3D and Vray for Rhino) 

-and animations (with Rhino 3D and Bongo 3D...)

The main properties of IAPC are

-funny and friendly educational process

-software oriented approachs to modelling

-step by step

-tutorials

-a comprehensive set of modelling, parametric modelling, rendering and animating...

What is it? 

Architectural modelling course

with accommodation and city tour

and free educational material

When is it out? 

July 2017 at the earliest

What will it cost? 

€2760

Duration: 8 Days

6 Days Lessons (36 hours)

2 Days City Tour (Architectural Spaces)

Place: Istanbul, Turkey

-Each students receives the IAC Video Set as part of attending this course. (Free)

-Tour of the important "architectural space of Istanbul", (2 Days - Free)

*Süleymaniye Mosque,

*Basilica Cistern

*Hagia Sophia etc…

-Temporary accommodation for the duration of the IAPC (Free)

-The Geometrical Backrounds of IAP

-Strategic Managment Approach

-Educational Backround

(Articles may be Soon in English)

Program 72 saatten oluşmakta olup üç aşamalıdır.
Bunlar:
Rhino 3D ile Mimari modelleme, 30 saat, 1400 TL...
aşamalarıdır.
Bunlara ayrı ayrı olarak katılanılabildiği gibi,
bütünleşik olarak katılınarak da indirimli fiyatttan yararlanmak mümkündür...
İndirimler aralık ayına kadar olan kayıtlarda geçerlidir...
İndirim alternatifleri şunlardır:
1-
"VRay ile Görselleştirme ve Sunumolarak üçlü katılımda 3600 TL yerine indirimli olarak 2960 TL...
2-
"Grasshopper 3d ile Parametrik Modelleme " olarak ikili katılımda 2800 TL yerine indirimli olarak 2270 TL..
3-
"VRay ile Görselleştirme ve Sunum " olarak ikili katılımda 2200 TL yerine indirimli olarak 1925 TL..
4-
"VRay ile Görselleştirme ve Sunum" olarak ikili katılımda 2200 TL yerine indirimli olarak 1925 TL...
5- 
"4 ve üstü" katılımlarda ek olarak %13 indirim uygulunmaktadır...
  
Dersler hafta içi mesai sonrası olacak olup henüz saati kesinleşmemiştir.... 
İndirimle birlikte katılımcılara aşağıda açıklamaları bulunan 1600 TL değerinde eğitim malzemeleri ücretsiz olarak verilecektir.
olmak üzere toplam 22-23 saatten oluşan videolu eğitim setleri ücretsiz verilmektedir...
  
 
  
 
Program 72 saatten oluşmakta olup üç aşamalıdır.
Bunlar:
Rhino 3D ile Mobilya Tasarımı ve Modelleme, 30 saat, 1400 TL...
aşamalarıdır.
Bunlara ayrı ayrı olarak katılanılabildiği gibi,
bütünleşik olarak katılınarak da indirimli fiyatttan yararlanmak mümkündür...
İndirimler aralık ayına kadar olan kayıtlarda geçerlidir...
  ​
İndirim alternatifleri şunlardır:
1-
"Rhino 3D ile Mobilya Tasarımı ve Modelleme
"VRay ile Görselleştirme ve Sunumolarak üçlü katılımda 3600 TL yerine indirimli olarak 2760 TL...
2-
"Rhino 3D ile Mobilya Tasarımı ve Modelleme" ve 
"Grasshopper 3d ve WeaveBird ile Parametrik Mobilya Tasarımı Modelleme " olarak ikili katılımda 2800 TL yerine indirimli olarak 2070 TL..
3-
"Rhino 3D ile Mobilya Tasarımı ve Modelleme" ve 
"VRay ile Görselleştirme ve Sunum " olarak ikili katılımda 2200 TL yerine indirimli olarak 1725 TL..
4-
"VRay ile Görselleştirme ve Sunum" olarak ikili katılımda 2200 TL yerine indirimli olarak 1725 TL...
5- 
"4 ve üstü" katılımlarda ek olarak %13 indirim uygulunmaktadır...
Dersler hafta içi mesai sonrası olacak olup henüz saati kesinleşmemiştir.... 
İndirimle birlikte katılımcılara aşağıda açıklamaları bulunan 1600 TL değerinde eğitim malzemeleri ücretsiz olarak verilecektir.
olmak üzere toplam 22-23 saatten oluşan videolu eğitim setleri ücretsiz verilmektedir...

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder

2016 © rhinoakademi.com. Tüm haklarımız saklıdır.